Nieuwe homepage

Regioregie: hoe werk je samen aan verbetering van zorg én gezondheid?

Als de zorgvraag verandert, is het onvermijdelijk dat de partijen die daarin actief zijn mee veranderen. Ook de zorgverzekeraar dus.

CZ zag de eerste contouren hiervan al toen het ruim tien jaar geleden in gesprek ging met een aantal zorgpartijen in de Mijnstreekregio Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. De Zuid-Limburgse Mijnstreekregio kampte met grote uitdagingen: een ongezonde leefstijl van de inwoners, met als gevolg een hoge zorgconsumptie en dus ook hoge zorgkosten. En in de regio Zeeland zag men toen al dat de vergrijzing en ontgroening van de provincie voor grote arbeidstekorten zou gaan zorgen.

De zes knoppen voor succesvolle regioregie

6knoppenmodel

Hoe werkt dit dan, dit komen tot ‘integrale, op het individu en de populatie afgestemde zorg en ondersteuning in de regio’? Aan welke knoppen moet worden gedraaid om dit mogelijk te maken?

Dankzij de ervaringen die in de afgelopen tien jaar zijn opgedaan, weten we dat inmiddels heel goed.
Bovendien leren we van de ervaringen uit het buitenland die in wetenschappelijke publicaties zijn vastgelegd.

Het zijn zes interacterende knoppen: normatieve integratie, organisatorische integratie, zorgverlening integratie, zorgpad integratie, functionele integratie en systeem integratie.

Complexe termen? Zo op het oog wel. Maar met enige uitleg vallen de puzzelstukjes vanzelf op hun plaats.